HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12475/Default.aspx

04/21/2019 22:24:00 Đăng bởi anh Trường (4) bình luận
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  1532 /EVN-KD            &nb... ... [Đọc tiếp]