HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12475/Default.aspx

4/21/2019 10:24:00 PM Đăng bởi anh Trường (0) bình luận
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1532 /EVN-KD Hà Nội, ngày tháng năm 2019 V/v: hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà Kính gửi: - Các Tổng Công ty Điện lực; -Công ty Viễn thông điện lực & Công nghệ... ... [Đọc tiếp]

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ HẾT "VƯỚNG" HÓA ĐƠN

4/1/2019 8:30:00 AM Đăng bởi anh Trường (0) bình luận
Gỡ khó cho hộ gia đình Trong thời gian qua, mô hình ĐMT TMN gặp vướng vì thủ tục tài chính, cụ thể bắt buộc các hộ dân phải có hóa đơn tài chính khi bán điện cho EVN thì mới được thanh toán. Nhưng hộ gia đình thì hầu hết không có hóa đơn nên mô hình không thể phát triển dù được các bên liên quan đánh giá có tiềm năng cao. Để gỡ khó, EVN hướng dẫn cách thức thanh toán: Đối với chủ đầu tư ĐMT TMN là doanh nghiệp, có phát hành hóa đơn; hằng tháng công ty điện lực nhận hóa đơn, kiểm tra và... ... [Đọc tiếp]