he-5-3kwp-dien-mat-troi-da-duoc-trien-khai-tai-thi-tran-lim-bac-ninh
Hệ 5,3kwp Điện mặt trời đã được triển khai tại Thị trấn Lim - Bắc Ninh
11/02/2018 10:06:00 Đăng bởi anh Trường (0) bình luận

Hệ này chủ nhà yêu cầu lắp ngay để phục vụ cho việc thi công, hoàn thiện công trình (điện lưới yếu)

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN