he-20kwp-chinh-thuc-hoa-luoi
HỆ 20KWP CHÍNH THỨC HÒA LƯỚI!
06/10/2019 16:22:00 Đăng bởi anh Trường (0) bình luận

Hệ 20kwp Pin GreenWing 370w + Inverter 20kw Senergy, vào những tháng mùa hè cung cấp từ 100kw/h - 120kw/h cho gia chủ.

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN